Χρησιμοποιείτε μόνο ξερά ξύλα, με ποσοστό υγρασίας χαμηλότερο από 20%.
Τα ξύλα θεωρούνται έτοιμα για κάψιμο αν έχουν αφεθεί να στεγνώσουν σε ανοιχτό, αλλά καλυμμένο από βροχή και χιόνι, χώρο, για 2 τουλάχιστον χρόνια μετά την κοπή τους.


Όσο πιο χαμηλό είναι το ποσοστό σχετικής υγρασίας του ξύλου, τόσο πιο υψηλή είναι η θερμογόνος δύναμη που αποδίδει. Η θερμογόνος δύναμη των φρέσκων ξύλων είναι κατά 50% χαμηλότερη από αυτή των ξερών.
Όταν καίγονται χλωρά ξύλα, το μεγαλύτερο μέρος των θερμίδων που παράγονται σπαταλούνται για την εξάτμιση της υγρασίας που περιέχουν. Εκτός αυτού, σχηματίζεται μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων (πίσσας), που επικάθονται στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης και του καπναγωγού, και δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του τζακιού.
Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η υγρασία, τόσο μειώνεται η θερμογόνος δύναμη.

Ένας καλός κανόνας είναι να αγοράζετε τα ξύλα κατά την θερινή περίοδο (Ιούνιο-Ιούλιο), επειδή τα δάση υλοτομούνται κυρίως το φθινόπωρο. Συνεπώς, θα είστε σίγουροι ότι τα ξύλα σας έχουν ήδη παλιώσει κατά 1 χρόνο.

Μπορούμε να χωρίσουμε τα καυσόξυλα σε δύο κατηγορίες:"καλής" ποιότητας και "μεσαίας" ή "κακής" ποιότητας. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τη θερμική απόδοση του ξύλου, από τη μεγάλη ή μικρή διάρκεια φλόγας, από τη σύνθεσή του και από την πυκνότητά του.

 

Καυσόξυλα καλής ποιότητας

- Σας συνιστούμε ξύλα από πλατύφυλλα σκληρά δέντρα: οξιά, καρπίνος, βελανιδιά, ψευδακακία, φράξος, σημύδα, σφένδαμος, καραγάτσι.
- Τα πιο κατάλληλα καυσόξυλα είναι αυτά που προέρχονται από δέντρα με χαμηλή περιεκτικότητα ρητίνης και μεγάλη συνοχή της ύλης. Ειδικότερα, τα σκληρά και βαριά ξύλα εξασφαλίζουν έντονη και σταθερή φλόγα στο τζάκι.

 

Καυσόξυλα μεσαίας ή κακής ποιότητας

- Σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε ξύλα από: κωνοφόρα δέντρα, ιτιά, λεύκα, σημύδα. Τα ξύλα αυτά έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι ρητινώδη και, για το λόγο αυτό, παράγουν πολύ καπνιά και λίγη στάχτη, προκαλούν μικροεκρήξεις, απαιτούν πιο συχνό καθάρισμα της συσκευής και της καπνοδόχου.

- Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των καυσόξυλων είναι ότι είναι μαλακά και ελαφριά. Παράγουν μία έντονη αλλά σύντομη φλόγα, που συνεπάγεται κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας, για να επιτευχθεί θερμογόνος δύναμη αντίστοιχη με αυτή των σκληρών ξύλων.

 

Ακατάλληλα καυσόξυλα

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά ξύλα ή ξύλα με πίσσα. - Δεν επιτρέπεται να καιτε: απορρίμματα, παλιόχαρτα, κόντρα πλακέ ή νοβοπάν, ινοσανίδες, αμπαλάζ, ξύλα λακαριστά ή επενδυμένα με πλαστικό υλικό, χαρτόνια, τετραπάκ.

 

Μέγεθος των ξύλων

- Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής είναι το μέγεθος των καυσόξυλων. - Κάτι πολύ σημαντικό: τα ξύλα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο στρώμα των αναμμένων κάρβουνων.

- Τα καυσόξυλα δεν πρέπει να ακουμπάνε πάνω στο Aluker ή στο τζάμι και δεν πρέπει να στοιβάζονται ασφυκτικά. Ενδεικτικά, τοποθετείτε τα ξύλα όπως φαίνεται στο παραπλεύρως σχήμα.

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ξύλα με τις εξής διαστάσεις: περίμετρος: περίπου 30/35 εκ. μήκος: περίπου 20 -25 -30 εκ. ανάλογα με τον τύπο του τζακιού.

 

Home > Προϊόντα > Τζάκια και Σόμπες