Επίστρωση οροφής από κισσηρόλιθο μεγέθους 40Χ40Χ5 εκ. με Θερμική Αγωγιμότητα υλικού λ=0,45 w/mk και ειδικό βάρος 1400 kgs/m³  συνδυασμός 45 mm πάχους κισσηροσκυροδέματος με αυξημένες θερμομονωτικές ικανότητες και 5 mm σκυροδέματος ανεξίτηλου άσπρου χρώματος δημιουργώντας μια ανακλαστική επιφάνεια για τις ακτίνες του ήλιου.(χαμηλή θερμική απορρόφηση, υψηλή ικανότητα ανάκλασης των ακτίνων του ήλιου).

Μέγεθος: 6,25  τεμάχια ανα m²


Home > Προϊόντα > Θερμομονωτικά Υλικά > Θερμομονωτική Πλάκα